Kiểm tra 1 cổng (port) đang mở trên Windows


Trên Windows 10 / Windows Server, bạn đang muốn kiểm tra một chương trình / Process mà đang lắng nghe trên 1 cổng thì có thể thực hiện các bước sau đây

Đầu tiên hãy mở CMD hoặc PowerShell lên và thực hiện các lệnh sau

Tìm pid (Process ID) đang lắng nghe trên một cổng (VD: 3306)

netstat -ano | findStr "3306"

Tìm tên của Process (Chương trình) bằng PID

tasklist /fi "pid eq 2020"

Như vậy chúng ta đã xác định được chính MySQL là chương trình đang lắng nghe trên cổng 3306

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web