Sửa lỗi “ERROR 2006 (HY000): MySQL server has gone away”


Trên MySQL, khi bạn thực hiện khôi phục từ 1 file backup đã được sao lưu từ trên đó, nếu file đó có dung lượng lớn. VD như db của vinasupport.com có dung lượng khoảng 200Mb chẳng hạn. Thì bạn có thể gặp lỗi như sau:

ERROR 2006 (HY000) at line 493: MySQL server has gone away

Nguyên nhân là mặc định MySQL  chỉ cho phép package restore tối đa là: 1M (1Mb), vì vậy file backup chứa câu SQL hoặc tạo ra 1 package restore nhiều hơn con số này thì sẽ gây ra lỗi như trên. Vì vậy chúng ta có thể import được file sql mà tránh gặp phải lỗi này, chúng ta cần phải tăng giới hạn trên.

Các bạn sửa file my.conf là file config của MySQL. Thay đổi giá trị:

max_allowed_packet=64M

Sau đó restart lại MySQL.

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web