Tìm kiếm và thay thế chuỗi ký tự trong MySQL


Trong bài viết này VinaSupport sẽ hướng dẫn các bạn tìm kiếm và thay thế chuỗi ký tự trong CSLD MySQL.

Tìm kiếm chuỗi ký tự trong MySQL.

Để tìm kiếm chuỗi ký tự trong MySQL các bạn cần sử dụng mệnh đề điều kiện WHERE trong câu lệnh SELECT.

SELECT * FROM <your_database>.<your_table> where <your_field> like '%old_string%';

VD:

SELECT * FROM vinasupport.wp_posts where post_content like 'xxx%';

Kết quả chúng ta sẽ có 1 danh sách các bài viết có chứa nội dung là ‘xxx

Thay thế chuỗi / Replace text trong MySQL

Sau khi đã tìm kiếm danh sách các row thỏa mãn yêu cầu, chúng ta thực hiện thay thế chuỗi ký tự bằng hàm REPLACE trong MySQL

UPDATE<your_database>.<your_table>
SET <your_field> = REPLACE(<your_field>, 'old_string', 'new_string')
WHERE your_field LIKE '%old_string%'

VD: Thay thế chuỗi xxx thành yyy của cột “post_content” bảng “wp_posts

UPDATE vinasupport.wp_posts
SET post_content = REPLACE(post_content, 'xxx', 'yyy')
WHERE post_content LIKE '%xxx%'

Kết quả tất cả các bản ghi có chứa chuỗi ký tự “xxx” sẽ được thay thế bằng “yyy

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web