Sử dụng mysqldump mà không cần nhập password trong MySQL/MariaDB


Mysqldump là chương trình được cung cấp bởi MySQL và MariaDB, được sử dụng với mục đích sao lưu CSDL thành các tập tin hệ thống.  Nếu bạn thực hiện chạy lệnh mysqldump thủ công, nó sẽ yêu cầu xác thực với user và password. Bạn sẽ bắt buộc phải nhập mật khẩu mới có thể thực hiện được. Nhưng nếu bạn muốn sử dụng một chương trình tự động sao lưu như cronjob để tiến hành việc sao lưu hàng ngày thì sao?

Vì vậy trong bài viết này, vinasuport sẽ hướng dẫn các bạn một thủ thuật đơn giản, sử dụng mysqldump để backup database mà không cần phải nhập mật khẩu xác thực.

Bước 1: Chỉnh sửa tập tin cấu hình my.cnf của MySQL/MariaDB

sudo vi /etc/my.cnf

Với /etc/my.cnf là đường dẫn file my.cnf trên Linux Server.

Thêm user và pass của tài khoản có quyền trên CSDL của bạn. (Sau dong có nội dung là [mysqldump])

[mysqldump]
user = vinasupport
password = secret

Bước 2: Restart lại MySQL/MariaDB để nhận nội dung cấu hình đã được chỉnh sửa

sudo service mysqld restart

Bước 3: Kiểm tra bằng việc sử dụng mysql để export databse

mysqldump -u vinasupport --all-databases  > backup.sql

Như vậy nếu mysqldump không yêu cầu các bạn nhập mật khẩu nữa thì việc cấu hình đã thành công.

Nguồn: vinasupport.com

 

 

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web