[PHP] Cách đưa code HTML vào một biến của PHP


Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn 5 cách để đặt code HTML vào một biến của PHP.

1. Sử dụng dấu nháy đơn “Single Quoted”

Đây là cách sử dụng phổ biến bởi các lập trình viên PHP

<?php

// Sử dụng dấu nháy đơn "Single Quoted"
$my_var = '<a href="https://vinasupport.com" title="Thủ thuật và giải đáp tin học">vinasupport.com</a>';

2. Sử dụng dấu nháy kép “Double Quoted”

Tương tự như cách thứ nhất, bạn có thể sử dụng dấu nháy kép để wrap một đoạn code HTML.

<?php

// Sử dụng dấu nháy kép "Double Quoted"
$my_var = "<a href=\"https://vinasupport.com\" title=\"Thủ thuật và giải đáp tin học\">vinasupport.com</a>";

// Hoặc
$my_var = "<a href='https://vinasupport.com' title='Thủ thuật và giải đáp tin học'>vinasupport.com</a>";

3. Sử dụng PHP Heredoc

Cú pháp như sau:

<?php

// Sử dụng PHP Heredoc
$my_var = <<<EOD
<a href="https://vinasupport.com" title="Thủ thuật và giải đáp tin học">vinasupport.com</a>
EOD;

Trường hợp bạn muốn sử dụng 1 biến trong PHP Heredoc

<?php

// Biến $my_domain
$my_domain = 'vinasupport.com';

// Sử dụng PHP Heredoc
$my_var = <<<EOD
<a href="https://vinasupport.com" title="Thủ thuật và giải đáp tin học">{$my_domain}</a>
EOD;

4. Sử dụng PHP Nowdoc

Cú pháp như sau:

<?php

// Sử dụng PHP Nowdoc
$str = <<<'EOD'
Example of string
spanning multiple lines
using nowdoc syntax.
EOD;

Nhìn có vẻ PHP Nowdoc và PHP Heredoc có vẻ giống nhau. Nhưng thực tế thì PHP Nowdoc sử dụng dấu nháy đơn ‘EOD’, còn PHP Heredoc dùng nháy kép “EOD” hoặc ko có dấu

5. Sử dụng Output buffering ob_start()

Các bạn tham khảo ví dụ sau:

<?php ob_start(); ?>
<div>HTML goes here...</div>
<div>More HTML...</div>
<?php $my_var = ob_get_clean(); ?>

 

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web