Thay đổi Database Collation trong phpMyAdmin


Khi bạn tạo database mà bạn muốn thay đổi Database Collation của database trong phpMyAdmin, thì chúng ta có thể sử dụng 2 cách sau đây:

1. Thay đổi Database Collation trên giao diện Web của phpMyAdmin

Để thay đổi Database Collation khi tạo CSDL trên phpMyAdmin.

Truy cập phpMyAdmin => Mục [ General settings ] => [ Server connection collation ]

2. Thay đổi Database Collation bằng sửa config my.cnf của MySQL Server

Chúng ta sửa file config my.cnf của MySQL Server thường ở địa chỉ /etc/my.cnf. Thêm 2 dòng sau vào sau [mysqld]

collation_server = utf8mb4_unicode_ci
character_set_server=utf8

Sau đó restart lại MySQL

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web