Tiến trình

Giữ ứng dụng chạy online 24/7 với PM2

PM2 là gì? PM2 là một trình quản lý các tiến trình (daemon process) dành cho các ứng dụng NodeJS, nhưng bạn có thể sử dụng với bất kỳ ứng nào khác ngoài NodeJs như PHP chẳng hạn. Nó sẽ giúp bạn giữ các ứng dụng chạy online 24/7. Tác giả: Alexandre Strzelewicz Phát hành lần […]

Hướng dẫn kill nhiều process cùng 1 lúc trên Linux/Unix

Để kill nhiều process (tiến trình) trên Linux/Unix thay vì sử dụng 1 command và kill 1 lần, bạn có thể phối hợp nhiều command thành 1 command để thực hiện chỉ với 1 lần. Sau đây vinasupport.com đã tổng hợp 1 số cách giúp bạn thực hiện điều này. Vì sao cần kill nhiều […]

Kill Process ID đang sử dụng cổng trên Windows 10

Thật khó chịu khi bạn cài 1 ứng dụng trên Windows 10 mà xảy ra xung đột cổng với 1 ứng dụng khác đang sử dụng. Nếu như bạn không rõ ứng dụng đang xung đột cổng thì các bạn có thể sử dụng cách dưới dây để tìm và tắt ứng dụng đó. Bước […]