Convert định dạng file media trên Ubuntu bằng command line


Trên Linux nói chung và Ubuntu nói riêng, hầu hết đều sử dụng thư viện FFMPEG để thao tác với các định dang file media. Vinauspport.com sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt cơ bản FFMPEG và command convert định dạng file media, convert file video

Cài đặt thư viện ffmpeg

Cài đặt command ffmpeg

# Trên Ubuntu
sudo apt install ffmpeg

# Trên CentOS / Redhat
sudo yum install ffmpeg

Convert file media sử dụng ffmpeg

ffmpeg -i <inputfile> <outputfile>

FFMPEG sẽ tự động phát hiện/sử dụng các định dạng đầu vào và đầu ra chính xác.

VD convert file .mkv sang mp4

ffmpeg -i input.mkv output.mp4

Convert nhiều file trong 1 thư mục với ffmpeg

Để convert nhiều file trong 1 thư mục thì mình có viết 1 đoạn shell script để convert tất cả các file media trong đó.

Tạo file: convert.sh có nội dung như sau:

#!/bin/bash

for file in *.mkv
do
    fname="${file%.mkv}"
    ffmpeg -i "$fname.mkv" "$fname.mp4"
done

Chú ý thanh đổi đuôi trong đoạn code với đuôi mà bạn muốn convert nhé!

Sau đó chạy lệnh sau để cho file có thể thực thi:

sudo chmod +x ./convert.sh

Sau đó chạy file

./convert.sh

Nguồn: vinasupport.com

 

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web