Khắc phục lỗi timeout quá ngắn trên phpMyAdmin


phpMyAdmin là một ứng dụng Web Client GUI để quản lý CSDL của MySQL/MariaDB. Có một vấn đề khi sử dụng phpMyAdmin là mặc định nó để thời gian timeout quá ngắn (1440 giây), Vì thời gian quá ngắn nên chúng ta bị văng ra ngoài khi không sử dụng trong khoảng thời gian cho phép.

Để xử lý vấn đề này, chúng ta có 3 cách:

Cách 1: Sửa file config.inc.php bổ sung thêm dòng config sau:

$cfg['LoginCookieValidity'] = <timeout>;

Bạn nên để con số timeout lớn hơn con số mặc định của phpMyAdmin là 1440 giây.

Cách 2: Là khi đã login được vào phpMyAdmin

Các bạn di chuyển [Setting] -> [Features] và sau đó thay đổi giá trị ở option: Login Cookie Validity

Cách 3: Cho phép đăng nhập luôn, chỉ nên sử dụng cách này cho môi trường local

Sửa file config.inc.php sửa hoặc bổ sung thêm các dòng config sau:

$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config';
$cfg['Servers'][$i]['user'] = 'root';
$cfg['Servers'][$i]['password'] = '';
$cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword'] = true;

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web