MariaDB là gì? Cài đặt MariaDB trên Ubuntu 20.04


Đã khá lâu rồi, từ khi hệ quản trị CSDL MariaDB ra đời mình không còn sử dụng MySQL nữa. Tất cả các sản phẩm production của mình, cũng như website vinasupport.com đều sử dụng MariaDB làm CSDL. Vậy MariaDB là gì? Cài đặt ra sao? Bài viết này mình sẽ giới thiệu tất tần tật về nó.

MariaDB là gì?

MariaDB là một phần mềm mã nguồn mở (DBMS) tách ra từ mã mở do cộng đồng phát triển của hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL nhằm theo hướng không phải trả phí với GNU GPL. MariaDB được phát triển từ MySQL, do lo ngại khi MySQL bị Oracle Corporation mua lại.

MariaDB được định hướng để duy trì khả năng tương thích cao với MySQL, để đảm bảo khả năng hỗ trợ về thư viện đồng thời kết hợp một cách tốt nhất với các API và câu lệnh của MySQL.

Vì sao nên sử dụng MariaDB?

  • Hệ quản trị CSDL hoàn toàn miễn phí
  • Khắc phục những hạn chế của MySQL
  • Bổ sung thêm nhiều Engine hơn
  • Kết hợp cả SQL và NoSQL
  • Hỗ trợ tiếng Việt

Hướng dẫn cài đặt MariaDB trên Ubuntu

Để cài đặt MariaDB trên Ubuntu, đầu tiên chúng ta truy cập địa chỉ này: https://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/

Và thực hiện các bước sau:

  1. Chọn hệ điều hành, VD: Ubuntu
  2. Chọn phiên bản của HDH, VD: Ubuntu 20.04 “focal”
  3. Chọn phiên bản của MariaDB: VD: 10.5 [Stable]
  4. Chọn nơi lưu trữ phần mềm

Kết quả sau khi lựu chọn, trang web sẽ hiển thị các câu lệnh giúp bạn cài đặt dễ dàng trên phiên bản HDH mà bạn đã lựu chọn

Đầu tiên chúng ta cài đặt các package cần thiết

sudo apt-get install software-properties-common

Sau đó thêm key cho MariaDB

sudo apt-key adv --fetch-keys 'https://mariadb.org/mariadb_release_signing_key.asc'

Thêm repository vào Server

sudo add-apt-repository 'deb [arch=amd64,arm64,ppc64el] http://sgp1.mirrors.digitalocean.com/mariadb/repo/10.5/ubuntu focal main'

Cập nhật mới lại các package

sudo apt update

Cuối cùng là cài đặt MariaDB Server

sudo apt install mariadb-server

Kết nối tới MariaDB

Để kết nối tới MariaDB, chúng ta sử dụng mysql client tool

sudo mysql -u root -p

Mặc định ban đầu mật khẩu tài khoản root là rỗng

Để đổi mật khẩu tài khoản root sử dụng lệnh sql sau:

MariaDB [(none)]> SET PASSWORD FOR 'root'@'localhost' = PASSWORD('MatKhau');

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web