Hướng dẫn đồng bộ thời gian với máy chủ NTP trên CentOS / RHEL


NTP là gì?

Network Time Protocal (NTP) là một giao thức internet được sử dụng để đồng bộ thơi gian giữa các máy trạm với máy chủ NTP trong một mạng. Nó là thành phần quan trọng và lâu đời của TPC/IP.

Hướng dẫn đồng bộ thời gian sử dụng NTP

Áp dụng cho CentOS 8 / RHEL 8.x

Bước 1: Cài đặt Chrony

sudo dnf -y install chrony

Bước 2: Cấu hình Chrony

Sửa file: /etc/chrony.conf và thay đổi NTP server như sau:

#pool 2.centos.pool.ntp.org iburst
pool <ntp_server> iburst

Với <ntp_server> là một máy tính trong mạng nội bộ của mạng hoặc là 1 NTP Server trên Internet.

Bước 3: Kích hoạt Chrony

sudo systemctl enable --now chronyd

Kiểm tra NTP Sources

chronyc sources

Bước 5: Cài đặt ntpstat để kiểm tra trạng thái đồng bộ thời gian

sudo dnf -y install ntpstat

Chạy lệnh ntpstat

ntpstat

Nguồn: vinasupport.com

 

 

 

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web