Thay đổi ngôn ngữ mặc định trên phpMyAdmin


Để thay đổi ngôn ngữ mặc định trên phpMyAdmin chúng ta có 2 cách:

1. Thay đổi ngôn ngữ trên giao diện Web của phpMyAdmin

Try cập vào trang quản lý phpMyAdmin => Mục [ Appearance settings ] => [ Language ]

2. Thay đổi ngôn ngữ trong file config.inc.php của phpMyAdmin

Sửa file config.inc.php của phpMyAdmin, và thay đổi các tham số sau:

$cfg['DefaultLang'] = 'en'; // Language if no other language is recognized
// or
$cfg['Lang'] = 'en'; // Force this language for all users

Trong đó

  • $cfg[‘DefaultLang’] sẽ chỉ định ngôn ngữ nếu ngôn ngữ phpMyAdmin không được xác nhận.
  • $cfg[‘Lang’] sẽ buộc người dùng phải sử dụng ngôn ngữ cấu hình ở đây

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web