Nodenv – Cài đặt và quản lý nhiều version của NodeJS trên máy tính


Bạn là một lập trình viên NodeJS? Công việc của bạn là xây dựng mới, maintain, nâng cấp các dự án về NodeJS. Thông thường mỗi một dự án về NodeJS thường sẽ làm trên 1 phiên bản NodeJS cố định. Vì vậy, nếu như bạn vừa phát triển xong 1 dự án sử dụng phiên bản NodeJS mới nhất, ngay sau đó lại phải maintain 1 dự án sử dụng phiên bản NodeJS cũ hơn. Điều này sẽ khiến bạn nghĩ ngay tới việc gỡ bỏ phiên bản mới nhất, để cài lại bản NodeJS cũ hơn.

Đừng vội làm vậy, hôm nay vinasupport.com sẽ giới thiệu cho các bạn nodenv, công cụ cài đặt và quản lý nhiều phiên bản NodeJS trên cùng một máy tính. Với nodenv các bạn có thể cài đặt nhiều phiên bản NodeJS trên cùng 1 máy và lựa chọn phiên bản cần sử dụng chỉ bằng 1 dòng lệnh.

Cài đặt Nodenv trên Linux Server

Checkout nodenv từ Github

$ git clone https://github.com/nodenv/nodenv.git ~/.nodenv
$ git clone https://github.com/nodenv/node-build.git ~/.nodenv/plugins/node-build

Thực hiện compile nodenv

$ cd ~/.nodenv && src/configure && make -C src

Thêm đường dẫn chứa file thực thi của nodenv tới biến môi trường PATH, trường hợp sử dụng CentOS, Redhat thì thêm biến môi trường vào .bash_profile

$ echo 'export PATH="$HOME/.nodenv/bin:$PATH"' >> ~/.bash_profile

Còn Ubuntu, Debian thì câu lệnh trên thay thế .bash_profile bằng .bashrc

Chạy lệnh bên dưới để khởi tạo nodenv

$ ~/.nodenv/bin/nodenv init
$ echo 'eval "$(nodenv init -)"' >> ~/.bashrc

Chạy lệnh source để reset lại biến môi trường PATH và kiểm tra lại xem nodenv đã cài thành công chưa?

source ~/.bash_profile

Cài đặt Nodenv trên MacOS

Việc cài đặt trên MacOS tương đối dễ dàng bằng brew

$ brew update
$ brew install nodenv
$ nodenv init

Cài đặt NodeJS version

Giờ là phần chính, cài đặt phiên bản NodeJS mà bạn mong muốn.

Kiểm tra danh sách các phiên bản nodenv hỗ trợ.

$ nodenv install -l

Cài đặt phiên bản NodeJS (VD: 8.11.2)

$ nodenv install 8.11.2

Thiết lập làm phiên bản NodeJS mặc định trong hệ thống

$ nodenv global 8.11.2

Kiểm tra version của NodeJS bằng lệnh node -v

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web