Hiển thị và log toàn bộ SQL Query trong PostgreSQL


Mặc định PostgreSQL sẽ không log câu lệnh SQL Query. Để bật chức năng này, chúng ta cần sửa 1 số tham số trong file config. Sau đây là hướng dẫn bật và log SQL Query trong PostgreSQL 10.

Kích hoạt log toàn bộ SQL Query trong PostgreSQL

Bước 1: Tìm file config của PostgreSQL

Để biết được file config của PostgreSQL ở đâu, cần login vào psql và sử dụng câu lệnh SQL sau:

SHOW config_file;

Hoặc sử dụng command sau trong Linux: locate postgresql.conf

Bước 2: Sửa tham số để kích hoạt log SQL Query

Sau khi tìm đc file config của PostgreSQL, chúng ta thay đổi các tham số như bên dưới:

log_statement = 'all'
log_directory = 'log'
log_filename = 'postgresql-%Y-%m-%d_%H%M%S.log'
logging_collector = on
log_min_error_statement = error

Với phiên bản PostgreSQL 8.0 trở về trước chỉ cần sửa tham số log_statement = true

Bước 3: Restart PostgreSQL Server

Chạy lệnh sau trên Linux để restart service

sudo systemctl restart postgresql

Xem toàn bộ câu SQL Query trong file log

Sau khi restart, thì bây giờ tất cả câu lệnh SQL Query được thực thi trên PostgreSQL Database sẽ được log lại với đường dẫn: thư mục data_directory + log_directory

show data_directory;

Vậy đường dẫn tới file thư mục log câu query của chúng ta là: /var/lib/postgresql/10/main/log

Nguồn: vinasupport.com

 

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web