Fix lỗi: “SHA384 is not supported by your openssl extension, could not verify the phar file integrity” khi update Composer


Khi tôi thực hiện update công cụ Composer – Công cụ quản lý package của PHP thì gặp lỗi như sau:

Vấn đề / Problem

[RuntimeException]
SHA384 is not supported by your openssl extension, could not verify the phar file integrity

Nguyên nhân / Cause

Bạn đang sử dụng một phiên bản cũ của Composer.

Khắc phục / Solution

Bạn hãy thử gỡ bỏ hoàn toàn và cài đặt bản mới nhất từ scratch như hướng dẫn bên dưới đây.

  1. Xóa file composer.phar.
  2. Xóa thư mục Cache
    • Linux: /home/<user>/.composer
    • Windows: C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Composer

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web