Giữ ứng dụng chạy online 24/7 với PM2


PM2 là gì?

PM2 là một trình quản lý các tiến trình (daemon process) dành cho các ứng dụng NodeJS, nhưng bạn có thể sử dụng với bất kỳ ứng nào khác ngoài NodeJs như PHP chẳng hạn. Nó sẽ giúp bạn giữ các ứng dụng chạy online 24/7.

 • Tác giả: Alexandre Strzelewicz
 • Phát hành lần đầu: 27/06/2013
 • Stable release: 4.2.1
 • Repository: github.com/unitech/pm2
 • Written: in JavaScript
 • Platform: Linux/Unix/Windows
 • Licence: AGPLv3
 • Website: https://pm2.keymetrics.io

Tại sao cần PM2?

 • Giữ cho các tiến trình luôn hoạt động online 24/7
 • Có command line trực quan để quản lý như start/stop/restart/delete…
 • Tự động khởi động tiến trình khi server restart

Cài đặt PM2

Upgrade npm tới phiên bản mới nhất

npm install -g npm

Vì PM2 được viết bằng JavaScript nên các bạn có thể cài đặt dễ dàng bằng lệnh npm trên server như sau

npm install -g pm2

Kiểm tra xem đã được cài đặt chưa?

pm2 -v

Hướng dẫn sử dụng PM2 cơ bản

Start/stop một tiến trình

pm2 start /opt/scripts/start_rails_server.sh

pm2 stop /opt/scripts/start_rails_server.sh

Kiểm tra trạng thái của tiến trình

pm2 status

Gám sát các tiến trình

pm2 monit

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web