NodeJS

Hướng dẫn Promise/Async/Await trên Javascript, NodeJS

Javascript là một ngôn ngữ đơn luồng (Single Thread) và đồng bộ (Synchronous). Nghĩa là nếu bạn đang thực thi một khối mã JavaScript trên một trang thì hiện tại sẽ không có JavaScript nào khác trên trang đó được thực thi. Tuy nhiên, nó sẽ chạy không đồng bộ trong một số trường hợp […]

Giữ ứng dụng chạy online 24/7 với PM2

PM2 là gì? PM2 là một trình quản lý các tiến trình (daemon process) dành cho các ứng dụng NodeJS, nhưng bạn có thể sử dụng với bất kỳ ứng nào khác ngoài NodeJs như PHP chẳng hạn. Nó sẽ giúp bạn giữ các ứng dụng chạy online 24/7. Tác giả: Alexandre Strzelewicz Phát hành lần […]

Giới thiệu Ghost CMS – Nodejs Open Source Platform cho Website / Blog

Giống như WordPress CMS cho PHP, Ghost là 1 CMS (Content Management System – Hệ thống quản trị nội dung) được viết bằng ngôn ngữ lập trình Nodejs (Javascript). Ghost được sử dụng nhiều để tạo ra các blog, nhưng chúng ta có thể sử dụng, lập trình nó thành các website, shop, … Giới […]

Nodenv – Cài đặt và quản lý nhiều version của NodeJS trên máy tính

Bạn là một lập trình viên NodeJS? Công việc của bạn là xây dựng mới, maintain, nâng cấp các dự án về NodeJS. Thông thường mỗi một dự án về NodeJS thường sẽ làm trên 1 phiên bản NodeJS cố định. Vì vậy, nếu như bạn vừa phát triển xong 1 dự án sử dụng […]