Hướng dẫn tạo Object Storage Server với Minio


Chắc các bạn đã từng nghe nói tới dịch vụ Amazon S3 nổi tiếng của AWS (Amazon Web Services). Đây là dịch vụ lưu trữ cloud (Object Storage) nổi tiếng nhất thế giới hiện nay. Bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một Object Storage Server riêng cho mình để lưu trữ hình ảnh, video, file sử dụng Minio.

Minio là gì?

Minio là mã nguồn mở Object Storage, tương thích với Amazon S3, Kubernetes và được thiết kế để phục vụ lưu trữ dữ liệu như ảnh, video, file….

  • Phát triển bởi: MinIO, Inc
  • Phiên bản ổn định: 18/10/2020
  • Repository: github.com/minio/minio
  • Được viết bằng Go
    Loại: Object storage
  • License Apache License 2.0
  • Website: min.io

Minio có thể cài đặt trên nhiều hệ điều hành như: Windows, Linux, MacOS hoặc môi trường ảo hóa như Docker.

Hướng dẫn cài đặt Object Storage Server bằng Minio (Trên CentOS 7)

Việc cài đặt được thực hiện đơn giản với các bước sau đây:

Bước 1: Download minio script về

wget https://dl.min.io/server/minio/release/linux-amd64/minio

Bước 2: Thêm quyền thực thi cho script

sudo chmod +x minio

Bước 3: Tạo thư mục và gán chủ sở hữu là user mà bạn đang sử dụng

sudo mkdir /opt/data
sudo chown -R $USER:$USER /opt/data

Bước 4: Cài đặt Object Storage Server

MINIO_ACCESS_KEY=<access_key> MINIO_SECRET_KEY=<secret_key> ./minio server /opt/data &
  • <access_key>: Access Key
  • <secret_key>: Secret Key

Bạn cần lưu 2 key này để đăng nhập vào Server. Các bạn có thể coi đó như là 2 key như là user/password. hoặc tự động gen thông qua website: https://randomkeygen.com/

Bước 5: Đăng nhập

Sau đó chúng ta truy cập mino server với đường dẫn: https://<server_ip>:9000

Nhập thông tin <access_key> và <secret_key> để đăng nhập

Sau khi đăng nhập thành công, chúng ta vào được trang quản lý của Minio Server

Chúng ta có thể thực hiện upload và quản lý files thông qua trình duyệt. Hoặc có thể sử dụng api tương thích với Amazon S3 để upload file.

Vui lòng tham khảo bài viết sau:

Nguồn vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web