3 Cách merge 2 mảng Array trong PHP


Bài viết này vinasupport.com sẽ hướng dẫn các bạn các cách phổ biến nhất để merge 2 mảng dữ liệu trong PHP

1. Sử dụng array_merge

Một cách sử dụng phổ biến nhất là sử dụng array_merge

VD:

$a = array('a', 'b');
$b = array('c', 'd');
print_r(array_merge($a, $b));

Kết quả:

2. Sử dụng array_push

VD: Update mảng $b và mảng $a

$a = array('a', 'b');
$b = array('c', 'd');

array_push($a, ...$b);
print_r($a);

3. Sử dụng vòng lặp

Cách cuối cùng, cũng là cách thủ công nhất là chúng ta sử dụng 1 vòng lặp

$fruits = ['Apple','Orange','Mango'];
$more_fruits = ['Strawberry', 'Watermelon','Pear'];

foreach($more_fruits as $fruit)
{
    $fruits[] = $fruit;
}


//Output the array to console.
print_r($fruits);

Kết quả:

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web