Tạo Port Forwarding sử dụng SSH Tunnel


Thay vì mở trực tiếp port trên Linux Server ra ngoài, chúng ta có thể sử dụng SSH Tunnel để tạo port forwarding tới port của máy client như sau:

ssh <User>@<Hostname> –L <Local_Port>:<Remote_IP>:<Remote_Port>

VD:

Sau khi login vào server bằng SSH Command chúng ta đã forward cổng 3306 (MySQL) về 33060 trên localhost

Để kiểm tra lại chúng ta sử dụng lệnh telnet trên may client

telnet localhost 33060

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web