Thiết lập chế độ mật khẩu đơn giản cho User trong MySQL


Ở các phiên bản MySQL gần đây, thì sự phức tạp và yêu cầu bảo mật mật khẩu của User càng yêu cầu cao. Nếu như bạn tạo 1 user, hoặc đổi password của tài khoản root mà gặp lỗi sau:

ERROR 1819 (HY000): Your password does not satisfy the current policy requirements

Thì bạn đừng quá lo lắng, hãy tạo mật khẩu đủ khó, hoặc có thực hiện các bước dưới đây để có thể thiết lập 1 password đơn giản.

Với MySQL 8

– Thiết lập mật khẩu đơn giản tạm thời (Chỉ có tác dụng trong phiên làm việc của bạn)

mysql> SET GLOBAL validate_password.policy=LOW;
mysql> SET GLOBAL validate_password.length=6;

– Thiếp lập mật khẩu vĩnh viễn trong MySQL 8

Thêm setting ở file /etc/my.conf

default-authentication-plugin=mysql_native_password

Với các bản MySQL Version thấp hơn

mysql> uninstall plugin validate_password;

Kiểm tra lại bằng cách update lại mật khẩu của user root

mysql> alter user 'root'@'localhost' identified by '123456';

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web