Thay đổi user chạy Nginx Server và PHP-FPM


Vì sao cần thay đổi user chạy Nginx Server và PHP-FPM? Nếu bạn có 1 web server chạy Nginx, nó sẽ chạy mặc định với user là www-data (Trên Ubuntu / Debian ) hoặc nginx (Trên CentOS / Rea Hat). Với user mặc định này, bạn ko thể login được và bạn sẽ gặp các vấn đề về phân quyền thư mục, file. Vì vậy mình muốn Nginx và PHP-FPM chạy dưới quyền user của mình thì mình cần sửa như sau:

Thay đổi user chạy Nginx Web Server

Sửa file nginx.conf, thường được đặt tại đường dẫn /etc/nginx/nginx.conf và thay đổi user bằng tài khoản của bạn

Sau đó restart lại Nginx bằng command

sudo systemctl restart nginx

Thay đổi user chạy PHP-FPM

Sửa file www.conf, thường được đặt tại đường dẫn /etc/php/<version_cua_php>/fpm/pool.d/www.conf và thay đổi các thống số sau bằng tài khoản của bạn.

  • user
  • group
  • listen.owner
  • listen.group

Sau đó restart lại PHP-FPM bằng command

sudo systemctl restart php-fpm

Nguồn: vinasupport.com

 

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web