Hướng dẫn quản trị và sử dụng IBM DB2 trên Linux


Trong bài viết trước VinaSupport đã hướng dẫn các bạn Cài đặt hệ quản trị CSDL IBM DB2 trên máy chủ Linux (CentOS 7). Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn quản trị và sử dụng cơ bản DB2 Database.

Để quản lý DB2 Instance trên Linux, bạn cần phải login vào user db2inst1. DB2 không cho phép sử dụng user root để quản lý instance. Sử dụng Linux Command sau để login vào user db2inst1

su - db2inst1

1. Tạo và quản lý DB2 Instance

1.1. Khởi động/Dừng (Start/Stop) 1 DB2 Database Instance

– Khởi động DB2 Instance

db2start

– Dừng DB2 Instance

db2stop

– Hoặc bạn có thể khởi động hoặc dừng DB2 Instance thông qua command db2gcf

# Start DB2 Instance
db2gcf -u -p 0 -i db2inst1

# Stop DB2 Instance
db2gcf -d -p 0 -i db2inst1

# Check status DB2 Instance
db2gcf -s -p 0 -i db2inst1

Tham khảo cách sử dụng command db2gcf ở đây

– Vô hiệu hóa autostart của Instance

db2iauto -off db2inst1

1.2. Tạo mới 1 DB2 Instance

Để tạo Instance, bạn phải login với quyền root.

useradd db2inst2
useradd db2fenc2
<DB2DIR>/instance/db2icrt -u db2fenc2 db2inst2

Lệnh trên sẽ tạo 1 DB2 Instance mới có tên là db2inst2, <DB2DIR> là đường dẫn cài đặt DB2. Tham khảo tài liệu tại đây

1.3. Liệt kê danh sách các DB2 Database Instance

Sử dụng command db2ilist để xem danh sách các Instance của DB2

2. Tạo và quản lý DB2 Database

2.1. Tạo và xóa DB2 database

– Để tạo DB2 Database cho 1 instance, bạn cần login vào user của instance cần tạo. Sử dụng command sau để tạo database.

db2 create database <database_name>

<database_name> là tên của database cần tạo

– Để xóa DB2 Database

db2 drop database <database_name>

2.2. Kết nối tới DB2 database

db2 connect to <database_name>

2.3. Kiểm tra thông tin database configure của 1 database

db2 get database configuration for <database_name>

2.4. Liệt kê danh sách các database

db2 list db directory

Đang cập nhật

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web