Upload ảnh

Tạo Custom Field Upload Media trên WordPress

Bài viết sau mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo 1 custom field trong WordPress có button upload media để upload ảnh: Bước 1: Đầu tiên chúng ta tạo ra 1 metabox có giao diện như bên trên: <?php function vinasupport_custom_meta_boxes( $post_type, $post ) { add_meta_box( ‘vinasupport-meta-box’, __( ‘Custom Image’ ), ‘render_vinasupport_meta_box’, array(‘post’, ‘page’), //post […]

Upload file tới mega.nz sử dụng Python

Chúng ta lại tiếp tục với service lập trình python. Lần này vinassupport.com sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và sử dụng thư viện mega.py để upload file lênh dịch vụ lưu trữ mega.nz. Chắc hẳn các bạn đã biết tới dịch vụ lưu trữ mega.nz. Tiền thân của nó là dịch vụ megaupload.com […]

Upload Media sử dụng WordPress REST API

Trong bài viết trước mình đã giới thiệu về WordPress REST API để quản lý WordPress thông qua API. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng REST API để upload ảnh / media tới WordPress thông qua REST API. Cài đặt WP-API/Basic-Auth Plugin Tất nhiên để không ai có thể upload bất […]