Upload file tới mega.nz sử dụng Python


Chúng ta lại tiếp tục với service lập trình python. Lần này vinassupport.com sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và sử dụng thư viện mega.py để upload file lênh dịch vụ lưu trữ mega.nz. Chắc hẳn các bạn đã biết tới dịch vụ lưu trữ mega.nz. Tiền thân của nó là dịch vụ megaupload.com rất nổi tiếng trước kia. Hiện dịch vụ mega.nz đang hỗ trợ chúng ta miễn phí 20GB lưu trữ và chia sẻ dữ liệu.

Cài đặt thư viện mega.py

Để cài đặt thư viện mega.py chúng ta sử dụng công cụ quản lý package pip3 của Python.

pip3 install mega.py

Upload file tới mega.nz bằng Python

Đầu tiên chúng ta import thư viện và khởi tạo đối tượng mega

from mega import Mega

# Init mega
mega = Mega()

Thực hiện login với tài khoản mega của bạn.

client = mega.login('admin@vinasupport.com', '12345678')

Upload file tới mega.nz

file = client.upload('vinasupport.com.zip')
uploaded_file = client.get_upload_link(file)

print(uploaded_file)

Source code hoàn chỉnh:

from mega import Mega

# Login with mega.nz
mega = Mega()
client = mega.login('admin@vinassupport.com', '12345678')

# Upload file
file = client.upload('vinasupport.com.zip')
uploaded_file = client.get_upload_link(file)

print(uploaded_file)

Kết quả:

Sử dụng thư viện mega.py

Login với tài khoản tạm (temporary) trong trường hợp download file (ko cần phải login)

client = mega.login()

Lấy thông tin lưu trữ của tài khoản

# specify unit output kilo, mega, gig, else bytes will output
space = client.get_storage_space(giga=True)

Lấy thông tin của tài khoản

details = m.get_user()

Share link file & folder

public_link = m.export('myfile.doc')
public_folder = m.export('my_mega_folder/my_sub_folder_to_share')

Upload file tới 1 folder

folder = m.find('my_mega_folder')
m.upload('myfile.doc', folder[0])

Tạo folder

m.create_folder('new_folder')
m.create_folder('new_folder/sub_folder/subsub_folder')

Ngoài ra còn rất nhiều cách sử dụng được chia sẻ ở đây: https://pypi.org/project/mega.py/

Nguồn vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web