Giảm dung lượng ổ đĩa máy ảo Linux trên VirtualBox


Khi tạo máy ảo Linux trên VirtualBox, ở bước “Create Virtual Hard Disk“, mặc định là lựa chọn “Dynamically allocated“. Với lựa chọn này, dung lượng ổ đĩa trên máy host (Máy cài VirtualBox) sẽ tăng dần lên dù bạn có xóa bớt dữ liệu trên máy ảo.

Như ở đây chúng ta sẽ thấy ổ đĩa máy ảo đang chiếm dung lượng 22.4GB trên máy cài VirtualBox

Nhưng thực tế khi kiểm tra dung lượng lưu trữ thực tế trong máy ảo bằng command df -h thì dung lượng ổ đĩa chỉ là: 14GB. Vậy có khoảng 8GB chúng ta có thể giải phóng nó.

Giảm dung lượng ổ đĩa máy ảo Linux

Đầu tiên chúng ta cài đặt phần mềm zerofree trên máy ảo Linux

sudo apt install zerofree

Sau đó reboot lại máy ảo Linux, ở màn hình boot của máy ảo (Ubuntu 18.04) giữ phím Shift để vào màn hình Grub

Chọn “Advanced options for Ubuntu

Chọn chế độ “recovery mode

Chọn “Drop to root shell prompt

Gõ phím “Enter” để vào chế độ command line

Ở màn hình Command Line

Stop tất cả processes đang ghi vào ổ đĩa trên máy ảo Linux

systemctl stop systemd-journald.socket
systemctl stop systemd-journald.service

Vô hiệu hóa swap

swapoff -a

Mount lại phân vùng ở chế độ chỉ đọc, thay /dev/sda1 là phân vùng máy ảo của bạn.

mount -n -o remount,ro -t ext2 /dev/sda1 /

Sau đó là chạy zerofree để clean phân vùng

zerofree -v /dev/sda1

Sau đó poweroff lại máy ảo Linux của bạn.

Trên máy cài VirtualBox

Sử dụng công cụ VBoxManage để giải phóng dung lượng máy ảo Linux

VBoxManage.exe modifymedium disk "<path_to_disk.vdi>" --compact

Với <path_to_disk.vdi> là đường dẫn tới file ổ đĩa ảo của máy ảo Linux.

Cách cài đặt máy ảo VirtualBox trên Window và Linux vui lòng tham khảo bài viết sau

Nguồn:  vinasupport.com

 

 

 

 

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web