Kiểm tra số lượng kết nối trên Server Apache/Nginx


Hôm nay có một người bạn nhờ mình kiểm tra vì sao server lại lag, web không chạy. Việc đầu tiên mình thực hiện là kiểm tra số lượng kết nối đến Server. Việc biết được số lượng kết nối tới server của bạn sẽ giúp bạn phán đoán được tình hình và tính toán được tài nguyên sử dụng. Từ đó xác định được phương án tối ưu, nâng cấp server để đáp ứng số lượng truy cập đó.

Kiểm tra số lượng kết nối trên Server

Để kiểm tra, chúng ta cần sử dụng một số Linux Commandnetstat, grep. Nếu server chưa cài netstat các bạn có thể cài bằng command sau:

// Ubuntu, Debian
sudo apt-get install net-tools

// Centos, Redhat
sudo yum install net-tools

– Kiểm tra số lượng kết nối trên cổng 80

netstat -alntp | grep :80 | wc -l

Giải thích:

  • netstat -alntp => Liệt kê các kết nối tới web server
  • grep :80 => Lọc những kết nối trên cổng 80 (Cổng của web service)
  • wc -l => Tính tổng số kết nối

– Liệt kê danh sách IP đang kết nối tới cổng 80 của Web Server

netstat -ntu | awk '{print $5}' | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -nr

– Liệt kê danh sách IP, số kết nối trên mỗi IP

netstat -alntp | grep :80 | awk ‘{print $5}’ | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -n

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web