Khắc phục lỗi “bash: netstat: command not found” trên Ubuntu/Debian


Trường hợp bạn cần sử dụng lệnh netstat trên Ubuntu / Debian mà gặp lỗi sau:

-bash: netstat: command not found

Nguyên nhân là trên các phiên bản Ubuntu / Debian mới, lệnh netstat đã được đưa vào gói package net-tools, và mặc định ở một số version của Ubuntu / Debian hoặc vì 1 nguyên nhân nào đó nó không được cài đặt.

Để sử dụng lệnh netstat các bạn cài đặt bằng command sau:

sudo apt-get install net-tools

Gói package net-tools bao gồm những command sau: arp, ifconfig, netstat, rarp, nameifroute.

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web