Khắc phục tình trạng kết nối SSH tới Linux Server bị chậm


Vấn đề / Problem

Mình có 1 máy chủ Linux Server đặt tại Vultr, ping tới đó rất nhanh nhưng khi ssh để kết nối với Server thì rất chậm. Mất khoảng 40 tới 60 giây mới hiển thị prompt để nhập password. Nhưng khi login thành công thì mọi thứ hoạt động rất nhanh.

Nguyên Nhân

Sau khi tìm kiếm trên Google, thì mình biết được nguyên nhân là do OpenSSH daemon trên Server sử dụng DNS để tìm kiếm ngược hostname của client (reverse lookup) để đảm bảo nó hợp lệ.

Giải pháp / Solution

Để khắc phục tình trạng kết nối ssh này, các bạn sửa file /etc/ssh/ssh_config sử dụng tài khoản root hoặc user có quyền sudo.

sudo vi /etc/ssh/ssh_config

Sau đó comment 2 dòng sau:

#GSSAPIAuthentication yes
#GSSAPIDelegateCredentials no

Hoặc sửa lại dòng sau: UseDNS  => no

UseDNS no

Sau đó restart lại ssh service

# Start ssh service on RHEL/CentOS
sudo systemctl restart sshd

# Restart ssh service on Ubuntu/Debian/LinuxMint
sudo /etc/init.d/ssh start

Kết quả là kết nối ssh của bạn sẽ trở lại bình thường.

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web