Hướng dẫn cài đặt Cloud9 Web IDE – Công cụ lập trình IDE nền Web


Giới thiệu Cloud9 Web IDE

Cloud9 là một nên tảng phát triển đám mây (IDE) cho phép bạn viết, chạy và debug code của mình chỉ với một trình duyệt. Nó bao gồm một trình soạn thảo code, debug và terminal. Cloud9 hỗ trợ nhiều ngôn ngữ phổ biến như là PHP, Python, Ruby, … Với Cloud 9 bạn có thể lập trình ở bất cư nơi đâu, miễn là có internet.

Cloud9 hiện đã opensource dịch vụ của họ trên Github tại địa chỉ: https://github.com/c9/core. Vì vậy, bạn có thể tự cài đặt cho mình một IDE nền web trên máy chủ, trên localhost. Hiện tại vinasupport.com cũng đang host một Cloud 9 Web IDE trên máy chủ của Vultr Cloud VPS mà không có bất kỳ một vấn đề nào.

Hướng dẫn cài đặt Cloud9 Web IDE

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt trên máy chủ Ubuntu/Debian.

1. Cài đặt NodeJS

Bước đầu tiên là cần cài đặt NodeJS, git bằng command dưới đây

sudo apt-get install nodejs nodejs-legacy git

2. Cài đặt Cloud9 Web IDE

Thực hiện clone resource từ Github để tiến hành cài đặt

git clone https://github.com/c9/core cloud9
cd cloud9
./scripts/install-sdk.sh

3. Khởi động Cloud9 Web IDE Server

Sau khi cài đặt thành công, để start server lên, sử dụng command sau:

node server.js -p 8080 -a vinasupport:password -w /opt/myproject/

Ý nghĩa các tham số: 

-p: là cổng dịch vụ
-a: là user/password xác thực
-w: là workspace nơi chứa source code

Các bạn có thể truy cập thông qua qua địa chỉ: http://localhost:8080, chúng ta sẽ có giao diện Web IDE như bên dưới

nếu muốn chạy nhiều project cùng 1 lúc thì các bạn sử dụng tham số -w , command như sau:

node server.js -p 8080 -a vinasupport:password -w /opt/myproject_1/
node server.js -p 8080 -a vinasupport:password -w /opt/myproject_2/

4. Cấu hình khởi động cùng hệ điều hành

– Cài đặt supervisor, công cụ quản lý process

sudo apt-get install supervisor

– Tạo script khởi động cho Cloud9 Web IDE

sudo vi /etc/supervisor/conf.d/cloud9.conf

Thêm nội dung sau:

[program:cloud9]
command=/usr/bin/node /home/vinasupport/cloud9/server.js --listen 0.0.0.0 -p 8080 -w /opt/myproject -a vinasupport:password
user=vinasupport
directory=/home/vinasupport
autostart=true
autorestart=true
startretries=3
stderr_logfile=/var/log/cloud9/cloud9.err.log
stdout_logfile=/var/log/cloud9/cloud9.out.log

– Sau đó restart lại supervisor

sudo /etc/init.d/supervisor restart

Với Cloud9, vinasupport.com hy vọng các bạn có thêm 1 lựa chọn cho công cụ lập trình của mình.

Bài viết bản quyền thuộc về vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web