Hướng dẫn nâng cấp lên Ubuntu 20.04 LTS


Phiên bản Ubuntu 20.04 LTS vừa được phát hành để chúng ta trải nghiệm. Nếu bạn không muốn cài mới, thì chúng ta có thể nâng cấp từ các phiên bản trước đó là Ubuntu 19.10, Ubuntu 18.04 LTS và Ubuntu 16.04 LTS.

Chú ý nâng cấp từ phiên bản 16.04, các bạn phải nâng cấp lên 18.04 rồi mới nâng cấp tới phiên bản Ubuntu 20.04 LTS.

Kiểm tra phiên bản Ubuntu đang sử dụng

Các bạn sử dụng command sau:

cat /etc/*-release

Nâng cấp lên phiên bản Ubuntu 20.04

Đầu tiên chúng ta cập nhật và cài đặt các package hiện tại lên version mới nhất

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt dist-upgrade

Sau đó dọn dẹp tất cả các packpage không còn được sử dụng

sudo apt-get autoremove

Hãy reboot lại hệ điều hành sau khi dọn dẹp các package.

Cuối cùng nâng cấp lên Ubuntu 20.04 bằng command sau:

sudo do-release-upgrade -d

Nó sẽ hỏi:

  • To continue please press [ENTER] => Bấm Enter để tiếp tục
  • Continue [yN] Details [d] => Bấm phím y để tiếp tục

Như vậy đã nâng cấp thành công hệ điều hành

Một số lỗi khi nâng cấp lên Ubuntu 20.04 LTS có thể gặp phải

1. ModuleNotFoundError: No module named ‘apt_pkg’

Nếu bạn gắp lỗi sau:

Traceback (most recent call last):
File “/usr/bin/do-release-upgrade”, line 11, in <module>
from UpdateManager.Core.MetaRelease import MetaReleaseCore
File “/usr/lib/python3/dist-packages/UpdateManager/Core/MetaRelease.py”, line 25, in <module>
import apt
File “/usr/lib/python3/dist-packages/apt/__init__.py”, line 23, in <module>
import apt_pkg
ModuleNotFoundError: No module named ‘apt_pkg’

Sử dụng command sau để fix:

sudo update-alternatives  --set python3  /usr/bin/python3.6

2. Your python3 install is corrupted. Please fix the ‘/usr/bin/python3’
symlink.

Checking for a new Ubuntu release
Get:1 Upgrade tool signature [1,554 B]
Get:2 Upgrade tool [1,344 kB]
Fetched 1,346 kB in 0s (0 B/s)
authenticate ‘focal.tar.gz’ against ‘focal.tar.gz.gpg’
extracting ‘focal.tar.gz’

Reading cache

Checking package manager

Can not upgrade

Your python3 install is corrupted. Please fix the ‘/usr/bin/python3’
symlink.

Fix bằng command sau:

sudo rm /usr/bin/python3
sudo ln -s /usr/bin/python3.6 /usr/bin/python3

 

 

Nguồn: vinasupport.com

 

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web