Cách update và upgrade riêng 1 package trên Ubuntu


Mặc định khi chạy lệnh apt-get update và apt-get upgrade trên Ubuntu, nó sẽ update hết toàn bộ package trên Ubuntu. Nếu bạn không muốn update toàn bộ, mà chỉ muốn update riêng 1 package trên Ubuntu thì hãy thực hiện cách dưới đây.

Cách update và upgrade riêng 1 package trên Ubuntu

Đầu tiên chạy lệnh apt-get update để fetch index mới nhất

sudo apt-get update

Để kiểm tra 1 package có update mới

apt list --upgradable

VD: Kiểm tra Visual Studio Code có update mới không?

Visual Studio Code đang có bản hiện tại là v1.29.1, bản update mới nhất là v1.33.1

Sau đó chạy lệnh apt-get upgrade với tham số –only-upgrade, và chỉ ra tên của package cần upgrade

sudo apt-get --only-upgrade install <package_name>

VD: Chạy upgrade chỉ package Visual Studio Code

Vậy chỉ có 1 package của Ubuntu được update là code (Visual Studio Code)

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web