Lệnh command Linux chuyển file SSH Key sang file .ppk (Putty)


Khi bạn muốn kết nối SSH bằng 1 số phần mềm như là PuTTy, Filezilla. Thì bạn cần chuyển đổi file ssh key sang file có đuôi là ppk. Nếu bạn sử dụng HDH Linux, thì có hãy dụng công cụ phổ biến PuTTYgen để thực hiện điều đó.

Đầu tiên các bạn cần cài Putty Tools

# Ubuntu/Debian
sudo apt install putty-tools

# Fedora
sudo dnf install putty

# RHEL/CentOS
sudo yum install putty

# ARCH Linux
pacman -S putty

sau đó dùng lệnh sau để thực hiện convert

puttygen keyname -o keyname.ppk

Trên Window các bạn có thẻ sử dụng công cụ PuTTYgen download ở đây

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web