Fix lỗi “Failed to fetch … File has unexpected size” trên Ubuntu 20.04


Hôm nay thấy Ubuntu báo các package cần cập nhật, nhưng khi mình chạy lệnh update của Ubuntu 20.04 thì gặp lỗi như sau:

Vấn đề / Problem

E: Failed to fetch http://opensource.xtdv.net/ubuntu/dists/focal-updates/main/cnf/Commands-amd64.xz File has unexpected size (13312 != 13316). Mirror sync in progress? [IP: 124.158.10.223 80]
Hashes of expected file:
– Filesize:13316 [weak]
– SHA256:f0967d48d9fa8c8c1ae1a77efbce3afe64c5ee94db2f9c0e588268cbdd2995f6
– SHA1:521cb34c07aafcb95e1aeffd06104722cc408f3e [weak]
– MD5Sum:d54503e7b23078c12d4500ad24873329 [weak]
Release file created at: Thu, 13 May 2021 08:58:39 +0000
E: Failed to fetch http://opensource.xtdv.net/ubuntu/dists/focal-updates/universe/cnf/Commands-amd64.xz
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.

Nguyên nhân / Reason

Lý do điều này xảy ra là vì không phải tất cả các mirror được cập nhật cùng một lúc. Vì nhiều lý do, các bản cập nhật sẽ được triển khai theo lịch trình và có thể mất vài ngày để tất cả các bản sao đồng bộ hóa.

Khắc phục / Solutions

Để khắc phục vấn đề này và chạy được lệnh update chúng ta thực hiện thay đổi mirror source của Ubuntu

  1. Mở ứng dụng “Software & Updates”, tab [ Ubuntu Software ], mục [Download from: ]
  2. Thay đổi địa chỉ mirror của Ubuntu.

Nguồn: vinasupport.com

 

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web