Cấu hình địa chỉ IP tĩnh sử dụng Netplan trên Ubuntu


Từ phiên bản Ubuntu 17.10 trở đi, Canonical (Công ty quản lý và phát triển Ubuntu) đã giới thiệu công cụ mới có tên Netplan để quản lý cấu hình Network dành cho các phiên bản Ubuntu mới bắt đầu từ version 17.10.

Cách cấu hình network cũ là cấu hình trong file: /etc/network/interfaces

Cấu hình địa chỉ IP tĩnh

Các file cấu hình network mới của Ubuntu được đặt ở trong thư mục: /etc/netplan

VD:

 • Ubuntu Server 18.04: /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
 • Ubuntu Desktop 17.10 hay 18.04: /etc/netplan/01-netcfg.yaml

Định dạng file là .yaml, là 1 loại file config, để biết các quy tắc của file yaml vui lòng tham khảo bài viết này: YAML là gì?

Để cấu hình địa chỉ IP tĩnh của Ubuntu, chúng ta sửa file /etc/netplan/50-cloud-init.yaml  với nội dung như sau:

# This file is generated from information provided by
# the datasource. Changes to it will not persist across an instance.
# To disable cloud-init's network configuration capabilities, write a file
# /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg with the following:
# network: {config: disabled}
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      dhcp6: no
      addresses: [192.168.2.10/24]
      gateway4: 192.168.2.1
      nameservers:
        addresses: [192.168.2.1]
  version: 2

Với:

 • enp0s3 là Network Interface
 • 192.168.2.10 là địa chỉ IP tĩnh
 • 192.168.2.1 là Default Gateway
 • 192.168.2.1 là địa chỉ DNS Server

Cấu hình địa chỉ IP động (DHCP)

Trường hợp bạn muốn route cấp pháp địa chỉ IP động (DHCP) thì sửa lại file cấu hình /etc/netplan/50-cloud-init.yaml như sau:

# This file is generated from information provided by
# the datasource. Changes to it will not persist across an instance.
# To disable cloud-init's network configuration capabilities, write a file
# /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg with the following:
# network: {config: disabled}
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: yes
      dhcp6: yes
  version: 2

Để Ubuntu nhận cấu hình mới thì chúng ta cần restart lại network bằng command sau:

Netplan:

sudo netplan apply

systemctl:

sudo systemctl restart NetworkManager.service

Service:

sudo service network-manager restart

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

Có 2 bình luận trong bài viết “Cấu hình địa chỉ IP tĩnh sử dụng Netplan trên Ubuntu”

 1. Mr Trung

  chào bạn, mình chỉnh sữa file /etc/netplan/50-cloud-init.yaml trong unbuntu server 18.4.2 mà bi lỗi Invalid YAML: tabs are not allowed for indent
  sudo netplan apply thì nó báo như vậy, không thể apply được, mình đang ở root chỉnh sửa nó, không biết giải quyết sao luôn 🙁

  • admin

   File yaml ko cho dùng tab làm indent bạn ạ! Bạn sử dụng 4 khoảng cách thay cho dấu tab nhé!

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web