Xóa thư mục cache, setting, logs, plugins… của phiên bản Jetbrain cũ để giải phóng dung lượng lưu trữ


Sau mỗi lần nâng cấp phần mềm của Jetbrain như PHPStorm, Pycharm… chúng ta sẽ thấy dung lượng bố nhớ bị chiếm dụng đi. Do mỗi lần update thì Jetbrain sẽ chuyển tạo 1 thư mục mới cho cache, setting, logs, plugin cho phiên bản mới đó. Vì vây thư mục cũ chưa các dữ liệu trên trở lên dư thừa vì không sử dụng đến. Nên chúng ta cần xóa chúng, sẽ giải phóng đc cả GB ổ cứng đó.

Vậy các thư mục đó ở đâu? 

Trên Windows

 • Configuration (idea.config.path): %APPDATA%\JetBrains\<software_version>
 • Plugins (idea.plugins.path): %APPDATA%\JetBrains\<software_version>\plugins
 • System (idea.system.path): %LOCALAPPDATA%\JetBrains\<software_version>
 • Logs (idea.log.path): %LOCALAPPDATA%\JetBrains\<software_version>\log

Trên MacOS

 • Configuration (idea.config.path): ~/Library/Application Support/JetBrains/<software_version>
 • Plugins (idea.plugins.path): ~/Library/Application Support/JetBrains/<software_version>/plugins
 • System (idea.system.path): ~/Library/Caches/JetBrains/<software_version>
 • Logs (idea.log.path): ~/Library/Logs/JetBrains/<software_version>

Trên Linux

 • Configuration (idea.config.path): ~/.config/JetBrains/<software_version>
 • Plugins (idea.plugins.path): ~/.local/share/JetBrains/<software_version>
 • System (idea.system.path): ~/.cache/JetBrains/<software_version>
 • Logs (idea.log.path): ~/.cache/JetBrains/<software_version>/log

<software_version> là version của các phần mềm sau đây:

 • IntelliJIdea (IntelliJ IDEA Ultimate Edition)
 • IdeaIC (IntelliJ IDEA Community Edition)
 • RubyMine
 • WebIde (PhpStorm versions trước 2016.1 và WebStorm trước 7.0 )
 • PhpStorm (PhpStorm từ version 2016.1)
 • WebStorm (WebStorm từ version 7.0)
 • PyCharm
 • AppCode
 • CLion
 • DataGrip
 • Rider
             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web