Fix lỗi: “Could not contact any CDS load balancers” trên AWS và RHEL


Dự án đang chạy yên ổn trên Amazon Web Service thì bất ngờ team mình gặp 1 lỗi trên RHEL 7.6 như bên dưới:

Could not contact any CDS load balancers: https://rhui3.us-east-1.aws.ce.redhat.com/pulp/content/..

Lỗi xảy ra khi thực hiện bất kỳ lệnh yum nào.

Vấn đề trên là do RHUI của RHEL 7.6 không thể contact tới CDS trên AWS, trên RHEL 7.7 không gặp vấn đề trên. Để giải quyết, mình có làm theo 1 hướng dẫn trên mạng là thay thế package rh-amazon-rhui-client trên RHEL 7.6 bằng package mới trên RHEL 7.7. Cách mình thực hiện như sau:

1. Extract package trên RHEL 7.7

Sử dụng command sau để extract packgae ra file có đuôi là rpm.

sudo yum install --downloadonly --downloaddir=/root/ rh-amazon-rhui-client.noarch

sau khi chạy được lệnh trên bạn tạo ra có đường dẫn là  /root/rh-amazon-rhui-client.noarch.rpm

Hãy đưa file đó sang máy đang cài RHEL 7.6

2. Gỡ bỏ cài đặt rh-amazon-rhui-client trên RHEL 7.6

sudo yum remove -y rh-amazon-rhui-client

3. Cài rh-amazon-rhui-client mới trên RHEL 7.6

sudo rpm -ivh /root/rh-amazon-rhui-client.noarch.rpm

Sau khi cài thành công, chúng ta clean lại repo trên máy RHEL 7.6 và kiểm tra lại xem lỗi đó còn xảy ra không.

sudo yum clean all
sudo yum repolist
sudo yum list

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web