Tách ảnh từ video trên Ubuntu bằng ffmpeg command


Trên Ubuntu, lệnh ffmpeg được sử dụng phổ biến để thao tác với video. Chúng ta có thể sử dụng ffmpeg command để đóng dấu bản quyền watermark video hay convert video sang ảnh động GIF. Bài này vinasupport.com sẽ hướng dẫn các bạn tách ảnh theo 1 frame nhất định của 1 video sử dụng ffmpeg command.

Cài đăt thư viện ffmpeg

Đầu tiên chắc chắn bạn đã cài ffmpeg command, nếu chưa sử dụng command sau để cài.

# Trên Ubuntu
sudo apt install ffmpeg

# Trên CentOS / Redhat
sudo yum install ffmpeg

Hướng dẫn tách ảnh từ video sử dụng ffmpeg

VD 1: Tách ảnh theo mỗi giây

ffmpeg -i vinasupport.com.mp4 -r 1 -f image2 image-%3d.jpeg

Trong đó

  • -i vinasupport.com.mp4 là định dạng file input đầu vào có định dạng là .mp4
  • -r 1: Sẽ tách ảnh theo từng giây
  • -f image2: là output ra theo 1 định dạng ảnh
  • image-%3d.jpeg: Tên file ảnh được tách ra. Với %3d là số thứ tự được output. image-001.jpeg, image-002.jpeg

VD 2: Mình muốn tách ảnh ở giây thứ 3 thôi.

ffmpeg -ss 00:00:03 -i vinasupport.com.mp4 -frames:v 1 image-1.png

Trong đó:

  • -ss 00:00:03: Cho biết tách ảnh bắt đầu từ giây thứ 3
  • -frames:v 1: Chỉ tách 1 frame, nghĩ là tách 1 ảnh ở giây thứ 3

VD 3: Thay đổi kích thước (resize ảnh) được tách ra từ video

ffmpeg -i vinasupport.com.mp4 -s 640x480 %04d.jpg
  • -s 640×480: Chỉ ra kích thước ảnh cần resize

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web