Copy static files sử dụng Vite


Vite hiện đang sử dụng khá phổ biến và dẫn thay thế Webpack. Một trong những chức năng quan trọng cần sử dụng trong việc build hệ thống Web thông qua Vite là sao chép static files.

Điều đó được thực hiện thông qua Plugin: vite-plugin-static-copy

Cài đặt plugin vite-plugin-static-copy

Bằng lệnh npm sau:

npm i vite-plugin-static-copy

Hoặc lệnh Yan

yarn add -D vite-plugin-static-copy

Tích hợp plugin vào Vite

Sửa file vite.config.js và thêm vào:

import { viteStaticCopy } from 'vite-plugin-static-copy'

export default {
 plugins: [
  viteStaticCopy({
   targets: [
    {
     src: 'bin/vinasupport.com.js',
     dest: 'wasm-files'
    }
   ]
  })
 ]
}

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web