Tạo một thông báo / notice trong WordPress Admin


Mục đích của bài viết này là chúng ta sẽ tạo ra 1 thông báo trên trang admin giống như sau:

Đây là 1 thông báo sẽ được hiển thị ở trang quản trị, để hiển thị nó chúng ta can thiệp vào hook admin_notices

add_action( 'admin_notices', function () {
  echo '<div class="notice notice-success is-dismissible">
   <p>This is my website: vinasupport.com</p>
   </div>';
});

Trong đó chúng ta có thể thay đổi style bằng cách sửa lại class như sau:

 • notice-error – Hiển thị thông báo lỗi với nền trắng và viền đỏ
 • notice-warning– Hiển thị nhắc nhở với nèn trắng và viền vàng/cam
 • notice-success – Hiển thị thông báo thành công với nền trắng và viền xanh lá cây
 • notice-info – Hiển thị thông báo thông thường với nền tráng và viền xanh da trời.

=> Tham khảo thêm thông tin hook admin_notices ở đây: https://developer.wordpress.org/reference/hooks/admin_notices/

Và nếu chúng ta cần hiện thị sau khi thực hiện 1 công việc gì đó, thì chúng ta có thể gọi hàm do_action để chạy hook này!

do_action('admin_notices');

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web