Kiểm tra cổng lắng nghe (Listening Port) trên MacOS


Thông thường các dịch vụ client-server thường sử dụng 1 port trên máy tính để giao tiếp. VD: MySQL là 3306, Web là cổng 80, 443. Vậy để biết được công nào đang dược sử dụng và lắng nghe trên MacOS thì các bạn vui lòng tham khảo các cách sau đây.

Cách kiểm tra cổng đang lắng nghe trên MacOS

Đối với HĐH MacOS Big Sur trở lên, thì chúng ta sử dụng command sau:

sudo lsof -i -P | grep LISTEN | grep :$PORT

Trường hợp chỉ kiểm tra nó lắng nghe trên IPv4 thôi.

sudo lsof -nP -i4TCP:$PORT | grep LISTEN

Ở các phiên bản HDH cũ hơn thì sử dụng.

sudo lsof -nP -iTCP:$PORT | grep LISTEN
sudo lsof -nP -i:$PORT | grep LISTEN
  • $PORT chỉ định số hiệu cổng hoặc danh sách các cổng được phân định bằng dấu phẩy: 3306,80,444
  • -n : Hiển thị địa chỉ IP thay cho Hostname. Nó sẽ làm command chạy nhanh hơn bởi vì DNS Lookup để lấy thông tin hostname sẽ chậm hơn đáng kể
  • -P là hiển thị số hiệu cổng thay cho tên dịch vụ nhwu là http, ftp.

Để tắt dịch vụ lắng nghe trên cổng thì giống như trên Linux chúng ta sử dụng command kill như sau:

sudo kill -9 <PID>
# kill -9 3306

Kiểm tra cổng dịch vụ đang lắng nghe cũng là cách mình kiểm tra service đó có đang hoạt động không.

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web