Encode và Decode mã hóa Base64 sử dụng Python


Đợt này mình đang có dự án sử dụng base64 để mã hóa token, để gửi tới API. Nên mình xin chia sẻ cách mã hóa base64 sử dụng ngôn ngữ lập trình Python.

Base64 là gì?

Mã hóa Base64 là một loại mã hóa byte thành ký tự ASCII và ngược lại. Tên của mã hóa này xuất phát trực tiếp từ định nghĩa toán học của các cơ số – chúng tôi có 64 ký tự đại diện cho các số.

Bộ ký tự Base64 chứa:

  • 26 chữ hoa
  • 26 chữ thường
  • 10 số
  • + và / cho các dòng mới (một số triển khai có thể sử dụng các ký tự khác)

Hướng dẫn Encode Base64 sử dụng Python

Để mã hóa base64 chúng ta sử dụng thư viện base64 được built-in sẵn trong Python. Ví dụ chúng ta mã hóa chuỗi ký tự: https://vinasupport.com

import base64

message = "https://vinasupport.com"
message_bytes = message.encode('ascii')
base64_bytes = base64.b64encode(message_bytes)
base64_message = base64_bytes.decode('ascii')

print(base64_message)

Kết quả: aHR0cHM6Ly92aW5hc3VwcG9ydC5jb20=

Hướng dẫn Decode Base64 sử dụng Python

Và bây giờ chúng ta hãy giải mã ngược lại chuỗi base64: aHR0cHM6Ly92aW5hc3VwcG9ydC5jb20=

import base64

base64_message = 'aHR0cHM6Ly92aW5hc3VwcG9ydC5jb20='
base64_bytes = base64_message.encode('ascii')
message_bytes = base64.b64decode(base64_bytes)
message = message_bytes.decode('ascii')

print(message)

Kết quả:

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web