Javascript

Lấy ảnh từ clipboard vào HTML bằng Javascript

Các dữ liệu khi chúng ta copy sẽ được lưu vào tính năng clipboard của Hệ điều hành. Sử dụng Clipboard API của Javascript giúp chúng ta lấy các dữ liệu từ clipboard. Ở đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn lấy dữ liệu ảnh được screenshot vào file văn bản HTML Truy xuất […]

Axios là gì? Sử dụng Axios với Handsontable trên Vue 3

Khi bạn làm việc với Vue 3 hay React thì Axios gần như là thư viện mặc định để tạo các HTTP Request giao tiếp giữa ứng dụng ở Client và Server. Vậy Axios là gì? Và sử dụng chúng ra sao? Trong bài viết này, vinasupport.com sẽ hướng dẫn các bạn căn bản. Axios […]

Thiết lập hỗ trợ cú pháp cho Jquery và các thư viện Javascript trên PHPStorm

Khi thực hiện code Jquery trên PHPStorm mình gặp 1 vấn đề là nó không hỗ trợ cú pháp của Jquery và báo giống như bên dưới. unresolved function or method $() Bởi vì PHPStorm đang không nhận ra là bạn đã import sử dụng thư viện Jquery, vì vậy bạn cần thêm hỗ trợ […]

Lấy thông tin địa điểm Lat & Lon sử dụng Javascript / PHP / Python

Một trong những ứng dụng web thường được phát triển đó là Ứng dụng bản đồ (map), như cung cấp thông tin địa điểm, tracking hàng hoá, tìm kiếm địa điểm, … Trong bài viết này vinasupport.com sẽ hướng dẫn các bạn một thể kiến thức Map. Lat và Lon là gì? Lat viết tắt […]

Hướng dẫn Promise/Async/Await trên Javascript, NodeJS

Javascript là một ngôn ngữ đơn luồng (Single Thread) và đồng bộ (Synchronous). Nghĩa là nếu bạn đang thực thi một khối mã JavaScript trên một trang thì hiện tại sẽ không có JavaScript nào khác trên trang đó được thực thi. Tuy nhiên, nó sẽ chạy không đồng bộ trong một số trường hợp […]

Plyr – Thư viện HTML 5 Video Player cho các website phim

Hôm nay mình xin giới thiệu một thư viện, mà mình thấy khá hay. Rất phù hợp cho các website về phim hoặc chia sẻ video. Đó là thư viện Plyr – Một thư viện video player dựa trên ngôn ngữ HTML 5 + CSS 3 + Javascript Demo: plyr.io Github Source: https://github.com/sampotts/plyr  Các tính […]

Một số hàm xử lý validate dữ liệu trong Javascript / Jquery

Validate dữ liệu là rất cần thiết khi bạn lập trình. Nó tránh cho hệ thống của bạn lưu trữ dữ liệu không chính xác, đồng thời cảnh bảo người dùng rằng dữ liệu không đúng để nhập lại. Dưới đây, VinaSupport sẽ tổng hợp các đoạn source code xử lý validate dữ liệu trong […]

Top 5 thư viện Javascript Code Highlighter tốt nhất

Bạn có 1 trang web, bạn biết một ngôn ngữ lập trình, bạn muốn chia sẻ những đoạn mã code mà bạn viết. Sau đây là 5 thư viện Javascript Code HighLighter dùng để hiển thị mã code một cách đẹp mắt và dễ nhìn. 1. highlightJS HighLightJS là 1 trong những thư viện Code HighLighter […]

Cách load file js (Javascript) sau khi trang tải xong

Một nguyên tắc khi chúng ta sắp sếp thứ tự các file JS (Javascript) thông thường cần phải theo thứ tự nhất định. Trình duyệt sau khi tải bản mã HTML về sẽ render các file scripts theo thứ tự từ trên xuống. Vì vậy khi nhúng các file JS vào ta thường phải đặt […]

Lựa chọn chuẩn Coding Conventions cho dự án Javascript

Khi bắt đầu một dự án về Javascript nói riêng và lập trình nói chung, để nâng cao chất lượng dự án, cũng như hiệu quả của làm việc Team Word. Các PM sẽ yêu cầu dev khi code phải tuân theo 1 chuẩn nhất định, đó chính Coding Conventions. 1. Coding Conventions là gì? […]