Javascript

Một số hàm xử lý validate dữ liệu trong Javascript / Jquery

Validate dữ liệu là rất cần thiết khi bạn lập trình. Nó tránh cho hệ thống của bạn lưu trữ dữ liệu không chính xác, đồng thời cảnh bảo người dùng rằng dữ liệu không đúng để nhập lại. Dưới đây, VinaSupport sẽ tổng hợp các đoạn source code xử lý validate dữ liệu trong […]

Top 5 thư viện Javascript Code Highlighter tốt nhất

Bạn có 1 trang web, bạn biết một ngôn ngữ lập trình, bạn muốn chia sẻ những đoạn mã code mà bạn viết. Sau đây là 5 thư viện Javascript Code HighLighter dùng để hiển thị mã code một cách đẹp mắt và dễ nhìn. 1. highlightJS HighLightJS là 1 trong những thư viện Code HighLighter […]

Cách load file js (Javascript) sau khi trang tải xong

Một nguyên tắc khi chúng ta sắp sếp thứ tự các file JS (Javascript) thông thường cần phải theo thứ tự nhất định. Trình duyệt sau khi tải bản mã HTML về sẽ render các file scripts theo thứ tự từ trên xuống. Vì vậy khi nhúng các file JS vào ta thường phải đặt […]

Lựa chọn chuẩn Coding Conventions cho dự án Javascript

Khi bắt đầu một dự án về Javascript nói riêng và lập trình nói chung, để nâng cao chất lượng dự án, cũng như hiệu quả của làm việc Team Word. Các PM sẽ yêu cầu dev khi code phải tuân theo 1 chuẩn nhất định, đó chính Coding Conventions. 1. Coding Conventions là gì? […]