Hướng dẫn resize, crop ảnh bằng PHP Imagick


Thư viện PHP Imagick là một thư viện được sử dụng phổ biến để chỉnh sửa ảnh của ngôn ngữ lập trình PHP. Nó được sử dụng trong các Framework, CMS nổi tiếng của PHP. Hôm nay mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn cài đặt và sử dụng thư viện này nhé!

Bạn có thể tham khảo toàn bộ document của Imagick ở đây:

Cài đặt thư viện PHP Imagick

Đầu tiên chúng ta cần phải kiểm tra xem thư viện đã được cài đặt hay chưa. Bạn có thể kiểm tra trực tiếp sử dụng hàm phpinfo() bằng cách đặt đoạn code sau vào file php và thực thi file php đó.

<?php phpinfo(); ?>

Hoặc trên server chúng ta có thể sử dụng command sau:

php -m | grep imagick

Nếu chưa cài đặt thư viện này thì các bạn sử dụng command sau để cài đặt (trên Linux)

# Ubuntu / Debian
sudo apt install php-imagick

# Redhat / Fedora / CentOS
sudo yum install php-imagick

Sau đó là thêm extension vào file php.ini

extension=imagick.so

Chú ý: Trên các phần mềm như Xampp, Wamp, MAMP thì extension này có sẵn. Bạn không phải cài đặt mà chỉ cần thêm nó vào file php.ini thôi.

Hướng dẫn sử dụng PHP Imagick

Đầu tiên chúng ta cần import thư viện vào.

<?php
use Imagick;

Sau đó khởi tạo 1 đối tượng xử lý ảnh Imagick

$imagick = new Imagick("https://vinasupport.com/la/79067.jpg");

Bây giờ bạn có thể làm gì với nó cũng đc.

VD: Resize ảnh

$imagick->resizeImage(50,50,Imagick::FILTER_LANCZOS,1);

Và làm nhiều thứ khác.

Cuối cùng là xuất ảnh ra chỗ khác.

$imagick->writeImage('out.jpg');

Vậy đoạn code cuối cùng của chúng ta là:

<?php
use Imagick;

$imagick = new Imagick("http://vinasupport.com/la/79067.jpg");
$imagick->resizeImage(50,50,Imagick::FILTER_LANCZOS,1);
$imagick->writeImage('out.jpg');

Toàn bộ document ở đây:

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web