Danh sách Tutorial

Hướng dẫn debug Laravel với PHPStorm và Xdebug


Khi bạn phát triển một ứng dụng Web bằng Laravel, khả năng sẽ phát sinh ra lỗi. Các bạn cần 1 công cụ để giúp bạn tìm và gỡ lỗi. Với PHP công cụ thường được sử dụng nhất là Xdebug. Thật may mắn chúng ta có thể sử dụng Xdebug với PHPStorm. Sau đây mình xin hướng dẫn các bạn cài đặt, cấu hình, và debug Laravel với PHPStorm và Xdebug.

Cài đặt xdebug Extension trên trình duyệt Chrome / Firefox

Các bạn tham khảo hướng dẫn cài đặt xdebug Extension ở đây

Sau khi cài đặt thì enable extension trên trình duyệt

Cài đặt PHP Xdebug

Để cài đặt PHP Xdebug các bạn vui lòng tham khảo bài viết sau: Cài đặt và cấu hình PHP Xdebug

Debug Laravel với PHP Built-in web Server trên PHPStorm

Khởi động PHPStorm

Chọn [ Run ] => [ Edit Configurations ] => [ + ]  => [ PHP Built-in Web Server ]

Điền các thông tin cần thiết sau:

Phần Server Configuration

 • Name: Tên tùy ý
 • Host: localhost
 • Port: 8000
 • Document Root: Đường dẫn tới thư mục public của Laravel
 • Use router script: Đường dẫn tới file server.php của Laravel (Với Laravel 9.x trở lên ko cần cấu hình tham số này nữa)

Phần Commmand Line

 • Interpreter options
  Với xdebug version 2: -dxdebug.remote_enable=1 -dxdebug.remote_mode=req -dxdebug.remote_port=9000 -dxdebug.remote_host=127.0.0.1
  Với xdebug version 3: -dxdebug,develop,trace
 • Custom working directory: Đường dẫn tới thư mục root của Laravel

Debug Laravel với PHP Web Page trên PHPStorm

Chọn [ Run ] => [ Edit Configurations ] => [ + ]  => [ PHP Web Page ]

Điền các thông tin sau:

 • Name: Tên tùy ý
 • Server: Chọn 1 server có sẵn ( Nếu chưa có tham khảo phần [Tạo Debug Server] ở bên dưới)
 • Browser: Chọn trình duyệt để khởi động, Bình thường sẽ là trình duyệt mặc định của máy tính

Tạo Debug Server

 • Name: Tên gì tùy ý
 • Host: localhost
 • Port: 8000
 • Debuger: Xdebug

Hướng dẫn debug Laravel

Đầu tên Set Breakpoint để debug

Với Laravel Build-in Server

 1. Chọn cấu hình debug
 2. Lắng nghe Xdebug
 3. Start ứng dụng để debug

Với Laravel Web Page

 1. Chọn cấu hình debug
 2. Lắng nghe Xdebug
 3. Start debug đẻ debug

Chú ý với Laravel Web Page các bạn phải khởi động Laravel trước bằng lệnh php artisan serve

Kết quả:

Nguồn: vinasupport.com

SHARE

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web