Danh sách Tutorial

Cài đặt Laravel đơn giản với PHPStorm IDE


Trong hướng dẫn cài đặt Laravel PHP Framework, vinasupport đã hướng dẫn các bạn 5 cách cài đặt Laravel trên 3 môi trường là Linux, Windows, MacOS. Còn sau đây là hướng dẫn cài đặt Laravel sử dụng IDE là PHPStorm.

Để cài đặt Laravel sử dụng PHPStorm các bạn cần cài đặt công cụ quản lý thư viện là Composer. Hãy tham khảo bài viết bên dưới để cài đặt Composer

Hướng dẫn cài đặt Laravel với PHPStorm

Đầu tiên mở PHPStorm IDE lên => Chọn [ New Project ]

Một hộp thoại sẽ mở ra các bạn chọn [ Composer Project ] và điền các thông tin như bên dưới

  • Location: Điền đường dẫn setup project Laravel
  • Package: laravel/laravel
  • Version: Version của Laravel
  • Command line parameters: Các bạn xóa tham số –no-install

Sau đó bấm [ Create ] để thực hiện tạo project Laravel

PHPStorm sẽ tạo project tại đường dẫn mà chúng ta đã chọn ở trên.

Chú ý: Nếu chúng ta không bỏ tham số mặc đinh –no-install chúng ta sẽ gặp lỗi như bên dưới:

create-project laravel/laravel composer v8.4.2 –no-install –keep-vcs –no-progress –no-interaction –ansi
 Creating a “laravel/laravel” project at “./composer”
 Installing laravel/laravel (v8.4.2)
  – Syncing laravel/laravel (v8.4.2) into cache
  – Installing laravel/laravel (v8.4.2): Cloning e8498122a2 from cache
 Created project in /opt/lampp/htdocs/vinasupport.com/composer
 > @php -r “file_exists(‘.env’) || copy(‘.env.example’, ‘.env’);”
 > @php artisan key:generate –ansi
 Warning: require(/opt/lampp/htdocs/vinasupport.com/composer/vendor/autoload.php): failed to open stream: No such file or directory in /opt/lampp/htdocs/vinasupport.com/composer/artisan on line 18
 Fatal error: require(): Failed opening required ‘/opt/lampp/htdocs/vinasupport.com/composer/vendor/autoload.php’ (include_path=’.:/opt/lampp/lib/php’) in /opt/lampp/htdocs/vinasupport.com/composer/artisan on line 18
 Script @php artisan key:generate –ansi handling the post-create-project-cmd event returned with error code 255
 Failed to run ‘create-project’ command.
 Sync with composer.json was enabled
 PSR-0/PSR-4 Roots settings were updated
 PHP Language Level settings were updated

Nguồn: vinasupport.com

 

SHARE

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web