Danh sách Tutorial

Lấy đường dẫn URL hiện tại trên Laravel


Để lấy đường dẫn URL hiện tại của Laravel, Class Request của Laravel cung cấp cho chúng ta các phương thức để thao tác với URL như sau:

Chú ý: Các phương thức này là của Laravel 7

VD: Chúng ta có biến $request là 1 instance của Class Request trong Laravel

$request = new Request();

Lấy đường dẫn URL hiện tại với không chuỗi truy vấn (Query String)

$currentUrl = $request->current();

Lấy đường dẫn toàn bộ URL hiện tại với chuỗi truy vấn (Query String)

$currentUrl = $request->full();

Với Laravel 6 thì là

$currentUrl = $request->fullUrl();

Lấy đường dẫn toàn bộ URL query trước đó (referer URL)

$preUrl = $request->previous();

Lấy một thành phần của URL

$preUrl = $request->segment(3);

Ngoài ra bạn có thể lấy thông tin URL hiện tại bằng PHP ở đây

Nguồn; vinasupport.com

 

SHARE

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web