Danh sách Tutorial

Hướng dẫn cài đặt Laravel IDE Helper


Laravel có 1 package có tên gọi là Laravel IDE Helper giúp các bạn lập trình Laravel một cách dễ dàng hơn.

Các tính năng của Laravel IDE Helper

 • Tự động tạo PHPDoc cho Laravel Facades
 • Tự động tạo PHPDocs cho models
 • Tạo PHPDocs cho các phương thức Laravel Fluent
 • Auto-completion cho factory builders
 • PhpStorm Meta cho Container instances

Cài đặt Laravel IDE Helper

Chúng ta cài đặt thông qua trình quản lý thư viện PHP là Composer

composer require --dev barryvdh/laravel-ide-helper

Trường hợp cài đặt cho Laravel 10, thì sẽ bị conflict thư viện, nếu bạn vẫn muốn cài thì sử dụng command sau:

sudo composer self-update
composer require --dev barryvdh/laravel-ide-helper --with-all-dependencies

Cấu hình Laravel IDE Helper

Trong file config/app.php, thêm Barryvdh\LaravelIdeHelper\IdeHelperServiceProvider::class như sau:

return array(
  // ...
  'providers' => array(
    // ...
    // Laravel IDE helper
    Barryvdh\LaravelIdeHelper\IdeHelperServiceProvider::class,
  ),
  // ...
);

Nếu chỉ muốn load nó trong môi trường phát triển thì thêm nó trong app/Provider/AppServiceProvider.php , phương thức register

public function register()
{
  if ($this->app->isLocal()) {
    $this->app->register(\Barryvdh\LaravelIdeHelper\IdeHelperServiceProvider::class);
  }
  // ...
}

Bạn có thể public file config bằng command sau:

php artisan vendor:publish --provider="Barryvdh\LaravelIdeHelper\IdeHelperServiceProvider" --tag=config

Chạy lệnh sau để Laravel IDE Helper update các Facades

php artisan ide-helper:generate

Để update các Models

php artisan ide-helper:models

Nguồn: vinasupport.com

SHARE

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web