Danh sách Tutorial

Hướng dẫn cài đặt Laravel PHP Framework


Thế giới web có rất nhiều công cụ, framework, ngôn ngữ lập trình giúp các bạn xây dựng các ứng dụng Web. Tuy nhiên đối với mình thì Laravel vẫn là Web Framework giúp xây dựng các ứng dụng Web nhanh chóng, tốt nhất.

Nếu các bạn chưa biết Laravel là gì? thì hãy tham khảo bài viết bên dưới.

Sau đây là hướng dẫn cài đặt Laravel Framework trên các môi trường

1. Cài đặt Laravel thông qua công cụ Composer

Composer là công cụ quản lý thư viện của PHP, bạn có thể cài đặt dễ dàng Laravel. Nếu bạn chưa cài composer thì vui lòng tham khảo hướng dẫn: Cài đặt Composer ở đây.

composer create-project laravel/laravel <your_app>
cd <your_appp>
php artisan serve

Với <your_app> là thư mục chứa ứng dụng của bạn

Sau khi chạy lệnh php artisan serve chúng ta truy cập tới địa chỉ http://127.0.0.1:8000 để truy cập ứng dụng web.

2. Cài đặt Laravel thông qua công cụ Laravel Installer

Đây là công cụ được phát triển bởi Laravel, bạn có thể cài đặt Laravel Installer thông qua Composer, và dùng nó để tạo project Laravel

composer global require laravel/installer
laravel new <your_app>
php artisan serve

3. Cài đặt Laravel trên Linux

Nếu bạn đang phát triển ứng dụng của mình trên Linux và Docker đã được cài đặt, bạn có thể sử dụng một lệnh command đơn giản để tạo một dự án Laravel mới.

Các bạn cần cài đặt docker và docker-compose

curl -s https://laravel.build/<your_app> | bash
cd <your_app>
./vendor/bin/sail up

Sau khi chạy các command trên nó sẽ download các Docker Image cần thiết như MySQL, Redis,.. và build thành các container để tạo 1 project Laravel với môi trường hoàn chỉnh

4. Cài đặt Laravel trên Windows

Trước khi bạn tạo một ứng dụng Laravel mới trên máy tính Windows của bạn, hãy đảm bảo cài đặt Docker Desktop. Tiếp theo, bạn nên đảm bảo rằng Windows Subsystem for Linux 2 (WSL2) đã được cài đặt và kích hoạt. WSL cho phép bạn chạy các tệp thực thi nhị phân Linux nguyên bản trên Windows 10.

Tiếp theo, bạn khởi chạy Windows Terminal và bắt đầu terminal session.

curl -s https://laravel.build/<your_app> | bash
cd <your_app>
./vendor/bin/sail up

5. Cài đặt Laravel trên MacOS

Trên môi trường MacOS, thực hiện giống hệt như môi trường Linux, thông qua Docker.

6. Cài đặt Laravel thông qua Github

Clone từ source code từ Github

git clone https://github.com/laravel/laravel.git <your_app>

Hoặc bạn chỉ muốn clone branch mới nhất

git clone -b 9.x https://github.com/laravel/laravel.git <your_app>

Sau đo bạn tạo 1 file .env từ file .env.example và sửa theo thông tin môi trường của bạn

Sau đó chạy các command sau:

php artisan key:generate
php artisan migrate

Cuối cùng là chạy lệnh sau để run server

php artisan serve

Kết luận

Trên là 6 cách cài đặt Laravel PHP Framework được chúng tôi tổng hợp lại. Các bạn có thấy cài đặt dễ dàng không? Hãy để lại bình luận cho chúng tôi biết nhé!

Nguồn: vinassupport.com

SHARE

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web