[Odoo] Tạo Cron Job trong Odoo Module


Cron Job là gì? Là công việc được thực hiện ở 1 thời điểm nhất định, hoặc thường xuyên (VD: 5 phút 1 lần). Tiếp tục series bài viết về Odoo. VinaSupport sẽ hướng dẫn các bạn tạo 1 Cron Job trong Odoo Module sử dụng ir.cron

Bước 1: Tạo file models/test_cron_job.py với nội dung như sau

from odoo import api, fields, models
from datetime import datetime
import os

class TestCronJob(models.Model):
_name = 'test.cron.job'


@staticmethod
def run():
os.system("echo 'Test Cron: %s' > /tmp/test.txt" % datetime.now())

Import nó vào vào file models/__init__.py

from . import test_cron_job.py

Bước 2: Tạo file data/ir_cron_test_cron_job.xml với nội dung như sau:

<openerp>
<data>
<record id="ir_cron_test_cron_job" model="ir.cron" forcecreate="True">
<field name="name">Test Cron Job</field>
<field name="model_id" ref="model_test_cron_job"/>
<field name="state">code</field>
<field name="code">model.run()</field>
<field name="user_id" ref="base.user_root"/>
<field name="interval_number">1</field>
<field name="interval_type">minutes</field>
<field name="numbercall">-1</field>
<field name="doall" eval="True"/>
<!-- <field name="nextcall" eval="(DateTime.now()).strftime('%Y-%m-%d 00:00:01')"/>-->
</record>
</data>
</openerp>

Sau đó import nó vào file __manifest__.py

...
# always loaded
'data': [
'data/ir_cron_test_cron_job.xml'
],
...

Cuối cùng vào mục Apps để nâng cấp module của bạn.

Kết quả:

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web